Pay-per-click(PPC) advertising network
Select Location
HR
Language
INFORMACIJE385 1 30 30 430
Etarget je reklama na internetu. Njena pogodnost je u tome što je prikazivanje oglasa besplatno. Par lipa ćete platiti tek za klik - znači za posjetioca na vaš web.
U Hrvatskoj koristi površine više od 400 web stranica.
2002 - 2014 ETARGET SE
Privacy policy Cookies